بررسی عوامل طلاق از نگاه اسلام و روان شناسی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری قرآن و علوم تربیتی

چکیده

ازدواج و تشکیل خانواده، محبوب ترین و عزیزترین امر نزد خداوند است. همه ادیان الهی توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند. دین اسلام بـه عنـوان آخـرین و کاملترین دیـن الهی، بخش عمده ای از قوانین و توصیه‌هـای را بـه خـانواده اختـصاص داده اسـت. افراد را امر به ازدواج و تشکیل خانواده، نموده است. از این رو، هر فردی آرزو دارد که روزی ازدواج کند و با تشکیل یک کانون گرم و صمیمی، عشق و محبت، صفا و صمیت و... را عملا تجربه کند.
گاهاً این­کانون عشق و محبت،گرمی و صفای خود را از دست می‌دهد. دعوا و کشمش، عیب گیری و عیب جویی، تنفر و سردی و در نتیجه، طلاق و جدایی جایی آن را می‌گیرد. حال باید دید، چرا این امر اتفاق می‌افتد؟ سرمنشأ و علت آن چیست؟ در این مقاله عوامل روحی- روانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیستی موارد فوق را که منجر به طلاق می‌شود؛ از دیدگاه روانشناسی، جامعه شناسی و اسلام بررسی و عواملی را که سهم بیشتری در این امور دارد؛ برشمرده شده است.
 

کلیدواژه‌ها