نقش مادر در تربیت کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری قرآن و علوم تربیتی

چکیده

   
امروزه، قلمرو تربیّت و عوامل اثرگذار بر آن، از مرزهای سنتی فراتر رفته است؛ و افزون برخانواده،عناصر دیگری از جمله رسانه، مدرسه، روابط اجتماعی و مانند آن برکودکان اثر فراوانی بر جا می­گذارند. دامان مادر هم چون سرزمین حاصل خیزی است که کودکان هم چون گل­های شادابی در آن می رویند. مادر اثرگذار­ترین نقش را در شکل دهی شخصیت کودک ایفا می­کند، این نقش چنان گسترده و حیاتی است که حتی پیش از تولد کودک را نیز در بر می­گیرد. در اهمیّت این مطلب، همین بس که دوران کودکی، مهمترین مرحله رشد کودک به شمار می رود که مادر در آن، نقش اساسی­دارد. روان شناسان بر این باورند که کودکی، مهمترین مرحله یا تنها مرحله شکل گیری شخصیت است و مادر اثرگذار ترین عامل در این فرایند است.
در زمینه تربیت کودک، کتاب های بسیاری، با رویکردهای متفاوتی نوشته شده است، با این­حال، هیچ یک از آنها به طور مستقل به بررسی نقش مادر در تربیت کودک نپرداخته و درباره این موضوع چنان­که باید، تحقیق نکرده اند،البته در کنار سایر عوامل اثرگذار، از نقش مادر نیز سخن به میان آمده است، ولی درباره ابعاد این موضوع به طور مستقل بحث نشده است.
این نوشتار، می­کوشد با توجه به یافته های علمی وآموزه های دینی، نقش مادر در تربیت کودک را در ابعاد و ساحت­های مختلف( جسمانی، عاطفی، اخلاقی، دینی، عقلانی، اجتماعی ) مورد بررسی قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها