نگاهی به جنبه‌های روش الگویی در تربیت با تأکید بر آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات

چکیده

 
یکی از مهمترین روش‌ها و نوع یادگیری انسان، یادگیری مشاهده‌ای است که می­توان آن را روش الگویی نامید. این روش در سرتاسر زندگی انسان کار برد دارد. از آن‌جا که محتوای تربیت را به صورت عینی و عملی ارائه می­دهد، در انتقال مفاهیم و آموزش برنامه ‌های تربیتی بسیار مؤثر است. به همین دلیل در منابع اسلامی بر بهره­گیری از الگو و پیروی از اسوه‌های حسنه تأکید شده است. تأثیرپذیری انسان از محیط و گرایش او به تقلید را می توان از مبانی اثرگذاری این روش نام برد.
از شیوه های اجرایی این روش، می­توان به الگودهی، الگوپردازی و الگوزدایی اشاره کرد؛که هرکدام شیوه های جزئی‌تری را شامل می­شود. قلمرو کاربرد این روش بسیار گسترده است و حُسن اجرای آن در گرو رعایت اصول و قواعد خاصی است. علاوه بر آن، آسیب‌هایی بر سر راه این روش وجود دارد که مربّی نباید از بروز آن‌ها غافل باشد.
 

کلیدواژه‌ها